Termeni si conditii:
1. DOMENIUL DE ACTIVITATE
Platformele Activate colecteaza fonduri in numele Partenerilor de la clinti conform codului fiscal Art.129(3) alin (e). Sumele colectate pentru incarcarea cardurilor de acces vor fii virate partenerilor mai putin comisionul calculat procentual din sumele colectate. Comisionul este agreat cu fiecare partener individual. Soldul de pe card nu expira, cardul nu este transmisibil, nu are data de expirare, iar soldul nu poate fi retras de pe card fiind valabil pana la epuizare
2. Platforma Activate
Platforma Activate este gazduita de serverele unei terte firme din acest motiv, Activate nu vor putea fi facute responsabile pentru eventualele erori aparute pe site, indiferent de motivele aparitiei lor, acestea incluzand modificari ale site-ului, setari sau actualizari. De asemenea, Activate nu poate fi facutea raspunzatoare pentru erorile aparute datorita folosirii anumitor browsere pentru vizitarea platformelor.
3. Folosirea cartilor de debit sau de credit fara permisiune
Platile efectuate pe platforma Activate se pot realiza numai online, aceasta genereaza o operatiune bancara, o tranzactie pe cardul dumneavoastra care este nedisputabila si finala. In situatia in care se constata folosirea unui card de debit sau de credit fara accesul persoanei de drept a cardului, ori daca acesta a fost pierdut sau furat va rugam sa urmati procedura in acest sens, urmand sa notificati banca dumneavoastra emitenta a cardului.

4. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA
“Partener”ul ia act de faptul ca accesul la Platforma Activate nu va constitui in niciun caz un transfer al proprietatii asupra acestora, nici a codurilor lor sursa, nici a oricaror drepturi derivate aferente acestor instrumente IT. Toate drepturile de proprietate intelectuala aferente acestora si tuturor modificarilor si/sau actualizarilor acestor instrumente la o data ulterioara, inclusiv dezvoltarea legata de Produse, iar de la crearea lor, oricare dintre si toate drepturile de proprietate intelectuala derivate dintr-o lucrare, un echipament sau o inventie efectuata/elaborata de Activate asupra acestor instrumente IT, este si va ramane proprietatea exclusiva a Activate. Activate acorda “Partener”ului un drept de folosinta nonexclusiva a acestor instrumente IT pe durata raporturilor contractuale. De asemenea, tehnologia si know-how-ul, brevetate sau nu, incorporate in serviciile oferite de Activate, raman proprietatea exclusiva a Activate.
5. CONFIDENTIALITATE
5.1. Termenul „informatii confidentiale” se aplica si cuprinde:
Toate clauzele Termenilor si Conditiilor;
5.2 Partile se obliga una fata de cealalta, obligatia continuand sa fie valida si sa produca efecte depline atat pe perioada de aplicare a Termenilor si Conditiilor cat si ulterior, pentru o durata de 3 (trei) ani, fara a tine cont de incetarea aplicarii Termenilor si Conditiilor sau de desfasurarea sau indeplinirea obligatiilor si atributiilor lor conform Termenilor si Conditiilor, sa:
- pastreze stricta confidentialitate si sa nu divulge sau sa nu permita divulgarea catre orice persoana a oricarei Informatii Confidentiale;

6. DURATA SI INCETARE
6.1. Termenii si Conditiile vor intra in vigoare la data acceptarii acestora de catre “Partener”, pe perioada nedeterminata.
6.2. Raporturile contractuale existente dintre Activate si “Partener” in baza prezentilor Termeni si Conditii vor inceta:
- in baza acordului scris al Partilor;
- prin reziliere, de catre oricare dintre Parti, in baza unei notificari scrise transmise celeilalte Parti, fara nicio alta formalitate sau interventia instantei de judecata in cazul in care o Parte isi incalca oricare dintre obligatiile prevazute in Termeni si Conditii si nu remediaza incalcarea in termenul acordat prin notificare cu respectarea unui preaviz de 30 (treizeci) zile,
6.3. Incetarea sub orice forma a raporturilor contractuale nu are efect asupra obligatiilor scadente intre Parti.

7. RASPUNDERE. LIMITAREA RASPUNDERII
7.1. In eventualitatea in care oricare dintre Parti nu isi respecta obligatiile in conformitate cu Termenii si Conditiile (inclusiv anexele sale), sau cele stipulate in Reglementari, Partea in culpa isi va asuma responsabilitatea pentru daunele cauzate celeilalte Parti sau Clientilor, iar cealalta Parte va avea dreptul sa solicite Partii in culpa sa ii restituie sumele angajate in contract si Comisioanele aferente, precum si orice alte cheltuieli suportate in legatura cu Partea in Culpa.

8. DIVERSE
8.1. Termenii si Conditiile (inclusiv toate anexele sale) constituie intregul acord al parților in ceea ce priveste obiectul prezentilor Termeni si Conditii, care inlocuiesc si anuleaza toate acordurile, reprezentarile si intelegerile anterioare ale Partilor, in legatura cu obiectul acestora.
8.2. Orice modificare sau completare a Termenilor si Conditiilor se va face in scris (inclusiv in format electronic) conform prevederilor prezentei clauze. Activate isi rezerva dreptul de a modifica oricare dintre clauzele cuprinse in Termeni si Conditii (inclusiv anexele sale), in orice moment. Modificarile vor fi puse la dispozitia “Partener”ului cu cel putin 15 (cincisprezece) zile calendaristice inainte de a intra in vigoare. In cazul in care nu va fi de acord cu modificarile propuse, “Partener”ul va avea posibilitatea de a denunta unilateral Termenii si Conditiile conform prevederilor Capitolului “ Durata si Incetare”. In cazul in care “Partener”ul nu va denunta Termenii si Conditiile in termenul mentionat mai sus, la expirarea termenului se va considera ca a acceptat modificarile respective. Versiunile actualizate ale oricaruia dintre documentele care fac parte din Termeni si Conditii vor prevala.
8.3. Documentele care formeaza Termenii si Conditiile (inclusiv toate anexele sale si actele aditionale ulterioare) vor fi disponibile in contul “Partener”ului din Platforma Activate dupa acceptare, intr-o modalitate care sa permita “Partener”ului sa aiba acces si sa salveze continutul acestora in orice moment.
8.4. Partile convin ca simplul fapt al neexecutarii oricarei obligatii prevazute in Termeni si Conditii are ca efect punerea in intarziere a Partii care nu si-a executat obligatia
8.5 Site-ul activate.ro, este administrat de societatea S.C. INTELIGENT LOGISTIC SOLUTION S.R.L, avand urmatoarele date de identificare: Cod Unic de Inregistrare RO30078028, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J24/327/2012